Καρδιακά προβλήματα

Εάν τα βακτήρια του εντέρου σας βρίσκονται σε ισορροπία σήμερα, μπορεί να αποτρέψετε τη διάγνωση καρδιακής νόσου στο μέλλον.

Ερευνητές έχουν ανακαλύψει ότι μια αφθονία των χημικών ΤΜΑΟ, μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από την πέψη των ζωικών προϊόντων στο έντερό σας και μπορεί να σας προδιαθέτουν για καρδιακή νόσο.