Γιατι αξιζει να επισκεφθω το Gastro Natural Center ;

Διαβάστε παρακάτω

Η Φυσικοπαθητική και η κ. Παπαγιάννη διαφέρουν από πολλές απόψεις

1) Η φυσικοπαθητική είναι η λύση του μέλλοντος σήμερα
2) H κα Παπαγιάννη έχει εμπειρία 19 ετών
3) Η φυσικοπαθητική εστιάζει στη φυσική αντιμετώπιση
4) Εξετάζει τη σχέση μεταξύ ψυχικής, συναισθηματικής, σωματικής και
περιβαλλοντικής επιρροής
5) Η κα Παπαγιάννη βρίσκεται διαρκώς δίπλα σας κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας.
6) Η φυσικοπαθητική αναζητά την αιτία των συμπτωμάτων
7) Οι φυσικοπαθητικοί υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση και συχνά εργάζονται
για την πρόληψη, αλλά και τη συμπλήρωση του θεραπευτικού σχήματος που
ακολουθείτε, εστιάζοντας στους μηχανισμούς αυτοθεραπείας του ίδιου του
οργανισμού. Δεν εστιάζουν στο πρόβλημα αλλά στο άτομο.

Αν δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας;

Η φυσικοπαθητική διαθέτει εργαλεία και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στην πρόληψη ασθενειών, στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην
υιοθέτηση πιο υγιεινών και ωφέλιμων τρόπων διαβίωσης.